Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines estadísticos.Acepto los términos y condiciones. Si continuas navegando estás aceptándola.

01Noticias

Jul. 5 2017

May. 28 2017

#Leintz Gatzaga #leintzgatzagakoudala #LeintzGatzaga #Debagoiena #bermeo #bermeokoudala #Mugibili #bermeo arrain azoka #maiatzak20 #20mayo #mendiz #monte a través

(eusk.)Leintz Gatzaga - Bermeo mendiz, eguzkiari aurre hartuz eta harreman sarea sortuz. 2017ko maiatzaren 20an.

Bermeon asteburuan arrain azoka ospatzen da

NOIZ ETA NON: Leintz Gatzagako Gatz museoa, eguna argitzean, 7:00etan.

HELBURUA: Erreleboka Bermeora ilundu aurretik heltzea, 21:30etarako.

(lekukoa Gatzagako gatz pakete bat izango da).

BALDINTZAK: Talde bakoitzak bere ibilbidea aukeratuko du eta nola eta non egin erreleboak kudeatuko du.

KONTAKTUA Oier 688 881 290 Rosa 608 348 522

Maiatzaren 19an, 19:00etan, bilera informatiboa egingo dugu Leintz Gatzagako Gatz museoan.

Helburuak zehatzago

 • Arraina eta ardoaren ibilbidea jarraitu Leintz Gatzagatik hasita.
 • Gipuzkoan, Leintz Gatzagan, ekoizten den gatza Bermeora eramatea “bertako” gatza erabiltzeko.
 • Gatzaren historia Gipuzkoan jorratzea.
 • Barruko Gipuzkoa eta kostaldea lotzea.
 • Elkarlana, talde lana, sustatzea, inoren kontra lehiatu gabe, talde lana eginez eguzkiari aurre egiteko.
 • Taldeak osorik iristea Bermeora, hau da, gutxienez azkenengo 5 km-ak taldekide guztiek batera egitea helmugaraino.

Proposatzen den ibilaldia GR38 jarraitzea da, arraina eta ardoaren ibilbidea Oyón eta Bermeo lotzen duena..

 • Leintz Gatzaga - Zabalandi- Urkiola - Durango - Gernika - Bermeo : 77 km

Ibilbideen ezaugarriak:

 • Markatu gabeak baina track-ak MUGIBILIN eskuragarri. 
 • Autonomia totala.
 • Taldeka (4-6).
 • Mistoa (5 mutil neska bat zein 5 neska mutil bat, 3-1, 1-3…).
 • Erreleboka.
 • Lekukoa: Hiruerreketako ura eta Leintz Gatzagako gatza.
 • Eguzkia ateratzean irten eta eguzkia sartu aurretik heldu.

argibide +: http://ow.ly/iWBO30biT15


(cast.)Leintz Gatzaga - Bermeo tomando la delantera al sol y formar una red de relaciones. 20 de mayo de 2017

En Bermeo durante el fin de semana se celebra la Feria del pescado

CUANDO Y DONDE:  Museo de la Sal de Leintz Gatzaga, 7:00.

OBJETIVO: Llegar a Bermeo antes de de que oscurezca, 21:30.

(De testigo la sal de Leintz Gatzaga).

CONDICIONES: Cada grupo gestiona que recorrido y como hacerlo.

CONTACTO  

Oier 688 881 290 Rosa 608 348 522

El 19 de mayo a las 19:00 horas reunión informativa en el museo de la sal de Leintz Gatzaga.

Objetivos concretos:

 • Coger agua en Hiruerreketa, donde nace el río Deba, y llevarla hasta Bermeo para esparcirla en el mar.
 • Llevar la Sal que se produce en Leintz Gatzaga, Gipuzkoa, a las conserveras de Bermeo
 • Trabajar la historia de la sal en Gipuzkoa.
 • Unir la Gipuzkoa interior con la costa bizkaina.
 • Impulsar el trabajo en equipo. No se trata de competir contra nadie, sino de adelantarse al sol trabajando en grupo.
 • Cada equipo tiene que llegar a Bermeo al completo. Los integrantes de cada equipo deberán de realizar los últimos 5 km. del recorrido en grupo.

Se propone un recorrido, la GR 38, ruta del pescado y el vino que une Oyón con Bermeo:

 • Leintz Gatzaga - Zabalandi- Durango-Gernica- Bermeo. 77 km.

Características de la actividad:

 • Sin marcar. Los track están en MUGIBILI. 
 • Autonomía total.
 • En grupo (4-6).
 • Mixto (5 chicos una chica o 5 chicas un chico, 3-1, 1-3…).
 • Por relevos.
 • Testigo: agua de Hiruerreketa y sal de Leintz Gatzaga.
 • Salida cuando salga el sol y llegada antes de que se esconda.

+info: http://ow.ly/K4MW30biT39

Apr. 30 2017

#Mugibili #Leintz Gatzaga #Bermeo #Gatz Museoa #Debagoiena

Mar. 6 2017

#irudikate #irudikatefilms #www.irudikate.com #gatzmuseoa #@gatzmuseoa #www.gatzmuseoa.com #Leintz Gatzaga #Debagoiena #gatz #sal #gatz museoa #museo salino #www.gipuzkoakultura.net #www.turismodebagoiena.com

Gatz Museoa, museo bat erakustea baino gehiago.

(eusk.) Bisitak jasotzea gustoko dugu, komunikabideen bisitak, blogger-enak, etab. baina honetaz gain, Gatz Museoak Leintz Gatzagarekin edo Debagoienarekin beste jarduera batzuk ditu.

Umeekin txokolate tailerrak izan ditugu, non txokolatearen zapore ezberdinak erakutsi dizkiegu, gatzak txokolatean duen efektua etab. Gatza oinarrizko elementua izan den plastilina eta xaboi tailerrak egin ditugu. Debagoienako baserrietatik gatza banatzeko, inguruko umeak bildu ditugu; gabonetako opari bat eta gainera Leintz Gatzagan isolatuta dauden baserriak bisitatzeko aukera ezin hobea izan da.

Inguruko nekazari edo artisau azoketara goaz, noizbehinka Debagoienako ekoizleekin, adibidez Jakion; azoketara joatea gogoko dugu (nahiz eta egun bukaeran nekatuta egon) gure proiektua zuzenean ezagutzera emateko aukera ematen digulako.

Mugibili-rekin ekintza bat egin genuen, bertan, Gipuzkoako mendietan zehar ibili ginen korrika eta Arzak jatetxera gatza eraman genuen eta Donostiko Kontxara Debako ibaiaren ura.

Behin, Gazt Museoa zabaldu genuen Audio-Lab enpresarentzako soilik, bertan soinuak grabatu zituzten soinu mapa bat sortzeko. Euskal Herriko  arlo ezberdinetan soinuak erregistratzen dituen proiektuan.

Gatz Museoak museo bat eta gauza gehiago erakusten dizkigu! Leintz Gatzagako Gatz Museoa (Debagoiena, Gipuzkoa)

Gatz Museoa algo más que enseñar un museo.

(cast.) Nos encanta recibir visitas, recibir a los medios de comunicación, a bloggers, etc pero además de esto Gatz Museoa tiene otras actividades relacionadas con Leintz Gatzaga o Debagoiena.

Hemos tenido talleres de chocolate para niños/as en los que les enseñamos las diferencias entre los distintos sabores, el efecto de la sal en el chocolate, etc. Talleres de plastilina y jabón en los que sal es uno de los elementos básicos o un curso de hierbas medicinales. También hemos juntado a niños/as de la zona para repartir sal por los caseríos de Debagoiena; un pequeño regalo de Navidad y una oportunidad para visitar los caseríos más aislados de Leintz Gatzaga.

Además vamos a ferias agrícolas o de artesanía de localidades cercanas, en alguna ocasión con productores de Debagoiena como Jakion; nos gusta mucho acudir a las ferias (¡aunque al final del día estemos agotados!) porque nos da la posibilidad de dar a conocer de forma directa nuestro proyecto.

También realizamos una acción con Mugibili en la que recorrimos los montes de Gipuzkoa corriendo y llevamos sal al restaurante Arzak y agua del nacimiento del río Deba a la Concha de Donosti.

En otra ocasión abrimos el museo en exclusiva para que Audio-Lab grabase los sonidos de Gatz Museoa para un mapa de sonidos, un proyecto que registra los sonidos de distintos ámbitos del  País Vasco.

¡Gatz Museoa enseñamos un museo y algo más! Museo salino de Leintz Gatzaga (Debagoiena, Gipuzkoa)

Feb. 10 2017

#Leintz Gatzaga #LeintzGatzaga #Debagoiena #www.turismodebagoiena.com #www.gatzmuseoa.com #audio-lab #Mugibili #arzak #talleres #tailerrak